Patronat

Aleix Carrió i Millà (President), Joaquim Triadú i Vila-Abadal (Vicepresident), Jordi Cortada i Passola (Secretari), Elena Casas i Martínez (Vocal), Elisabet Golobardes i Ribé (Vocal), Enric Masllorens i Escubós (Vocal), Joana Barbany i Freixa (Vocal), Jordi Riera i Romaní (Vocal), Josep M. Mominó i de la Iglesia (Vocal), Josep Lluís Segú i Juan (Vocal), Laura Requena i Deu (Vocal), (Vocal), Núria Agell i Jané (Vocal), Daniel González i Domènech (Direcció).