Firtedu - Fundació Innovació, Recerca i Tecnologia Educativa

Eixos de Transformació Educativa

Analítica de dades + IA

Contribuir a la definició de patrons i donar resposta a docents i equips directius sobre qüestions claus dels processos d’aprenentatge i del propi funcionament del centre, alhora permet millorar la personalització de l'aprenentatge en un entorn on els estudiants poden entendre millor les seves fortaleses i els aspectes a millorar.‎

Cerca d'evidències

Promoure l'ús d'eines per a la cerca d’evidències referents a l’eficàcia i eficiència dels projectes d’innovació educativa, per convertir-les en la base per a la presa de decisions i permetent un procés cíclic d’innovació, avaluació i millora progressiva dels projectes educatius innovadors.

Tecnologies de present i futur

Establir uns marcs de referència actualitzats de les tecnologies en les que els estudiants hauran de ser competents per desenvolupar-se en el món professional i en l'àmbit personal. El creixement exponencial de les tecnologies fa tan important el ‘com’ enseyem com ‘quines’ tecnologies utilitzem.

Col·laboracions

Acords amb entitats, organismes culturals, científics i tecnològics per trobar canals de col·laboració amb l’objectiu d’apropar les tecnologies més avançades a l’àmbit educatiu.

Actualitat digital

22.09.2023

Acord de col·laboració amb la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (URL)

La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i la Fundació FIRTEDU han formalitzat un acord de col·laboració que busca enfortir la sinergia entre aquestes dues institucions en l’àmbit de l’educació formal i no formal.

La signatura d’aquest conveni va tenir lloc a Barcelona el 14 de setembe de 2023 i representa un compromís mutu per fomentar la innovació educativa, especialment en l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge.

 

27.05.2022

EdTech Congress Barcelona

El Director de la Fundació, en Daniel González Domènech, va participar com a ponent a la sessió Què funciona en Educació? L’ús de la investigació per la presa de decisions, de l’EdTech Congress Barcelona, compartint debat amb Geoff Petty, Maria Espinet (Educaixa) i Rocío García (FECYT). Va complementar el debat general detallant el projecte d’innovació educativa basada en evidències que la Fundació està duent a terme a les escoles de la Fundació CIC. Vídeo de la sessió: Diàleg amb en Geoff Petty – YouTube

 

09.05.2024

FirtEdu seleccionada entre les 6 finalistes del mSchools Lab 2024

Després del procés de selecció entre els més de 100 projectes d’empreses i entitats de tot el món, FirtEdu ha estat seleccionada entre els 6 projectes finalistes del concurs mSchools Lab 2024. Aquest concurs té com a objectiu identificar, pilotar i avaluar solucions digitals per contribuir a la millora i la transformació digital de l’educació.

Ser finalista de mSchool Lab, competint amb empreses de gran prestigi d’arreu del món, posa en relleu que les nostres idees innovadores i enfocades en la transformació educativa tenen un gran recorregut i han estat reconegudes per l’ecosistema EdTech global.

La proposta presentada es fonamenta en l’ús de l’analítica de dades i la intel·ligència artificial per analitzar la correlació i els patrons entre les habilitats de lectura adquirides a Primària i el futur rendiment acadèmic durant l’ESO. Aquest projecte ofereix eines i dades objectives per ajudar a la presa de decisions, permetent personalitzar els suports educatius i maximitzar el potencial de cada estudiant.

Anar a tots els posts